Servicii furnizate de ROHEALTH

Actiuni specifice ale entitatii juridice a clusterului

 • Dezvoltarea ROHEALTH - Clusterul pentru Sanatate, asociatia fiind entitatea juridica a clusterului, dar și entitatea unica ce administreaza și exploateaza clusterul;
 • Contribuirea la dezvoltarea retelei de tip cluster;
 • Creșterea vizibilitatii clusterului și a serviciilor oferite de membrii acestuia atat la nivel national cat și international;
 • Reprezentarea clusterului la nivel national și international;
 • Încheierea de parteneriate în domenii comune de lucru cu alte clustere din tara și strainatate cu același domeniu de activitatea pentru realizarea de transfer de expertiza, elaborarea de proiecte comune;
 • Facilitarea participarii membrilor cluster-ului la targuri, expozitii locale, regionale, nationale și internationale;
 • Informarea membrilor Asociatiei cu privire la oportunitatile de formare profesionala continua pentru personalul din cadrul organizatiilor membre ale clusterului, pe domenii de interes pentru dezvoltarea clusterului;
 • Actiuni de consultanta, sprijin și lobby pentru organizatiile membre ale clusterului;
 • Constituirea unui portal informational al Clusterului pentru Sanatate;
 • Promovarea rezultatelor membrilor Clusterului ca entitate în comunitatea știintifica și de afaceri din Romania, UE și strainatate. 
 • Colaborarea cu alte organizatii nationale sau internationale și cu alte asociatii, inclusiv de tip „cluster”, din tara și din strainatate, pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor sale.
 • Asigurarea serviciilor suport pentru realizarea transferului tehnologic al rezultatelor cercetarii;
 • Promovarea și dezvoltarea competitiva a urmatoarelor directii de dezvoltare a sectorului de sanatate:
 • cercetarea-dezvoltarea și inovarea;
 • promovarea tehnologiilor inovative şi sustenabile în sanatate;
 • dezvoltarea sectorului de afaceri din domeniul sanatatii și creșterea capacitatii acestuia de cercetare, dezvoltare și inovare, în corelare cu sprijinirea sectorului de productie al întreprinderilor, stimularea cererii pietei pentru rezultatele cercetarii și inovarii la toate categoriile de utilizatori;
 • dezvoltarea capacitatii de cercetare, dezvoltare și inovare a întreprinderilor și încurajarea accesului acestora la activitatile de cercetare.
 • Dezvoltarea de programe de Cercetare Dezvoltare Inovare (prescurtate CDI), destinate rezolvarii unor probleme cu caracter regional, importante pentru dezvoltarea durabila;
 • Sprijinirea înfiintarii și dezvoltarii de organizatii noi în domeniu și atragerea de investitii noi în domeniul de interes al Asociatiei - sanatatea;
 • Creşterea ofertei de produse, tehnologii şi servicii rezultate din activitatea CDI dezvoltata de unitatile membre ale Asociatiei şi destinata mediului economic şi societatii civile;
 • Optimizarea transferului de cunoştinte existente în cadrul entitatilor membre ale Asociatiei, catre utilizatorii acestora;
 • Asigurarea de asistenta tehnica și consultanta privind domeniul de activitate al clusterului sau al membrilor acestuia;
 • Initierea, coordonarea și implementarea de proiecte nationale și internationale în parteneriat cu organizatii din tara și din strainatate;
 • Participarea la parteneriate cu organizatii nationale/regionale/locale;
 • Realizarea de proiecte sociale în domeniul sanatatii.